Õppisime kevadiselt niidult elu märke leidma

Laupäeval, 20. aprillil kogunes Viru-Nigula vallas Villavere külas seltskond õueõppehuvilisi, et tänavusele hooajale algus panna. 

Tõele au andes loetakse õueõppe hooaja alguseks tegelikult 14. aprilli ehk künnipäeva. Sellest kõneles ka sündmusel ettekande teinud loodusajakirjanik ja loodusraamatute autor Kristel Vilbaste, kes on aastaid ühes tänaseks meie hulgast lahkunud Mikk Sarvega olnud Eesti õuesõppe üks kõneisikuid. Just Kristeli ja Miku eestvedamisel jõudis aastatel 2006-2007 ERR ekraanile ka 32-osaline saatesari “Õpiõu!“.

Otse loomulikult ei piirdunud kogunenud vaid ettekande kuulamisega. Kristeli juhtimisel katsetati läbi paar tutvumismängu ning peale seda jaguneti neljaks ekspeditsioonirühmaks, kellel kõigil erinevad ülesanded. Nii pidigi näiteks üks seltskond leidma 15 minuti jooksul ümbruskonnast selliseid märke, mis kinnitaksid inimeste viibimist siin. Teine aga püüdma leida selliseid taimi, mida sobiks toiduks tarvitada. Kokku lepitud ajal tegid rühmad oma avastustest ka väikese ülevaate. 

Tegevused jätkusid ka peale kodunt kaasa võetud piknikukraamiga maiustamist. Korraldajate poolt oli ette valmistatud õpiülesanded, mille keskseks vahendiks munakarp. Tegevustest oli seitse erinevat versiooni, osa nendest looduse tundmisele, osa jutuvestmisele suunatud. Näiteks korjas üks seltskond loodusest 10 erinevat taime, kandes nende nimetused ka töölehele. Osa aga püüdis erinevaid leitud esemeid ja taimi nende värvitooni järgi reastada. Võimalik oli ka oma pere lugu või mõnda tuntud muinasjuttu vesta. 

Sündmuse mälestuseks ning õpipaiga heaks õnneks istutas Kristel Vilbaste päeva lõpus Niiduveerde õunapuu. 

Virumaa Rahvaülikooli Selts on seadnud oma lähiaastate eesmärgiks Villavere külla õueõppe õpipaiga rajamise. Seltsiliikmete sooviks on kaardistada ja korrastada ca paari hektari suurune maa-ala ühes sellel leiduvate looduslike, arheoloogiliste ja kultuuripärandi objektidega ning täiendada seda erinevate õuesõppe läbiviimist toetavate atraktsioonidega. 

Päeva korraldamisele aitasid kaasa Kunda linna klubi ja Kunda külaselts.